Afdrukken

Diensten

Conservation/environmental Detection

Conservation Dog Services kan projecten ondersteunen die onderzoek doen naar bijvoorbeeld populatie-ecologie, invasieve soorten en soortbescherming. U kunt hierbij denken aan het vinden van uitwerpselen (carnivoren en herbivoren), wilde dieren (weekdieren, reptielen en invasieve soorten) en planten (zowel beschermde als invasieve soorten). Ook is Conservation Dog Services ge├»nteresseerd in het verrichten van onderzoek naar detectie mogelijkheden met betrekking tot geuren. Het verrichten van onderzoek met behulp van ecologische zoekhonden heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een populaire methode om data te verzamelen, in het bijzonder voor schuwe dieren en voor flora en fauna dat in lage dichtheden voorkomt. Het inzetten van honden vergroot de trefkans en vereenvoudigd het vergaren van kennis over hoe soorten reageren op veranderingen van leefomgeving, waaronder isolatie van leefgebieden en veranderingen in landschapsbeheer.

Wij kunnen op aanvraag een detectie hond trainen voor een specifieke geur.

Voorbeelden:

  • uitwerpselen: o.a. muizen, marterachtigen en wolven
  • karkassen van vogels en vleermuizen
  • nesten/verblijfplaatsen
  • agricultuur: o.a. luizen en schimmel als Fusarium
  • invasieve dieren en planten

 

Detection Dog Research

Naast Conservation Detection, zetten we de vaardigheden van detectiehonden ook in voor onderzoekdoeleinden. Ons team bestaat uit honden die wonen in een huiselijke situatie en door hun eigenaar beschikbaar zijn gesteld om getraind te worden. Onze onderzoeksprojecten hebben tot doel nieuwe, innovatieve toepassingen voor detectiehonden te onderzoeken die de methodologie binnen natuurbehoud zal bevorderen. Tevens zijn wij geinteresseerd in het verrichten van wetenschappelijk onderzoek m.b.t. geurverwerking/gedrag bij detectiehonden. Onze projecten vinden meestal plaats door middel van samenwerking met oa natuurbeschermingsorganisaties en universiteiten.