Afdrukken

Nieuws

Krantenartikel over Conservation Dog Services
Onlangs heeft dagblad Trouw een stuk over ons gepubliceerd:
 
 
Nieuw onderzoeksproject: kunnen honden de geur van mannetjes en vrouwtjes dwergnijlpaarden onderscheiden van elkaar?
Eind vorig jaar is Conservation Dog Services een samenwerking aangegaan met IBREAM (Institute for Breeding Rare and Endangered African Mammals).
Hieruit is een unieke onderzoeksvraag uit voort gekomen: 
Dwergnijlpaarden (Choeropsis liberiensis) zijn schuwe bosdieren die in West-Afrika leven, met Tai National Park, Ivoorkust, als een van de laatste bolwerken. Met slechts nog zo'n 2000 tot 3000 individuen in West-Afrika, wordt het dwergnijlpaard door de IUCN als bedreigd beschouwd. Het verkrijgen van inzicht in de verspreiding van mannelijke en vrouwelijke dwergnijlpaarden in Ivoorkust is van cruciaal belang, aangezien dergelijke gegevens nodig zijn om een volwaardig programma voor het beheer van de instandhouding van de soort te ontwikkelen. Voor het IBREAM's Pygmy Hippo-programma zal Conservation Dog Services onderzoeken of honden kunnen worden gebruikt als een betrouwbare methode om geslachtsdemografische gegevens voor wilde dwergnijlpaarden te verstrekken. Zijn honden in staat het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes dwergnijlpaarden te ruiken aan de hand van hun mest? In eerste instantie trainen we met mestmonsters van dwergnijlpaarden uit dierentuinen in Europa om een rigoureuze trainingsmethode te ontwikkelen om hoge gevoeligheids- en specificiteitsniveaus te bereiken, voordat we de honden gebruiken voor het testen van monsters van individuen in wilde populaties. 
 
Sniffer dogs help reveal the gender of pygmy hippos
The pygmy hippopotamus, Choeropsis liberiensis is a shy inhabitant of the Upper Guinea Forest ecosystem of Liberia, Sierra Leone, Guinea and Ivory Coast. With only a handful observed in the wild, little is known about this secretive creature. During the day they are in the water, in a kind of shelters in the banks of rivers. At night they go into the jungle to eat, but rarely is anyone to see or hear these charismatic animals. To find out how many males and how many females there are living in Tai National Parc Ivory Coast, Monique Paris, director of the Institute for Breeding Rare and Endangered African Mammals (IBREAM) and professional dog trainer Mariska Snelleman from Conservation Dog Services based in the Netherlands, joined forces to see if the dog's sensitive nose can distinguish a male pygmy hippo from a female pygmy hippo simply by smelling their faecal matter.
Four dogs are trained with dung samples from zoo animals first, so we can be 100 percent sure whether the poop comes from a male or a female and refine the dog's detection technique. The dogs are learning to identify the specific odour of males using positive reinforcement. But also, they have to learn to discriminate this male odour from female pygmy hippo odour. This is the first time sniffer dogs are used to obtain gender information of animals using faecal samples, making this project truly one-of-a-kind.

 
Speurhonden en keuringswerk Tuinbouw
In mei/juni 2015 heeft Conservation Dog Services meegewerkt aan een proef van een keuringsinstantie in het kader van een vooronderzoek of het mogelijk is ziekten en plagen te laten detecteren door honden in vaste planten. Er werd o.a. getest of verschillende omgevingsomstandigheden invloed hadden op de nauwkeurigheid van de hond in het het vinden van een doelgeur (zoals bijvoorbeeld het zoeken in een koelcel). Conservation Dog Services behaalde een nauwkeurigheidssore van 100%!
 
 
Vleermuizen en windturbines
In het najaar van 2014 heeft Conservation Dog Services in samenwerking met een ecologisch adviesbureau meegedraaid met inspectierondes van een windpark, waarbij gezocht wordt naar vleermuisslachtoffers. Voor de training van de hond wordt gewerkt met dwergvleermuizen die overleden waren in een opvang. Conservation Dog Services beschikt over een speciale ontheffing om deze karkassen van vleermuizen te mogen bezitten/vervoeren. Voor meer informatie over mogelijkheden neem gerust contact op. 
 
 
 
Succes voor Werkgroep Kleine Marterachtigen
26/10/2012
 
De Werkgroep Kleine Marterachtigen heeft onlangs op twee terreinen in Zuid Limburg succes geboekt in hun veldonderzoek naar de aanwezigheid van kleine marterachtigen. Op de terreinen werden door sporenbuizen wezels gedetecteerd en de opnames van de cameravallen lieten onder andere beelden zien van een steenmarter. Ook de door Jeroen Mos ontwikkelde "Mostela" (een cameravaldoos) bleek wederom succesvol en legde beelden vast van een mannetjeswezel! Kijk voor het complete verhaal en de beelden op de website van EcoNatura.