Afdrukken

Toepassingen

Conservation Dog Services kan projecten ondersteunen die onderzoek doen naar bijvoorbeeld populatie-ecologie, invasieve soorten en soortbescherming. U kunt hierbij denken aan het vinden van uitwerpselen (carnivoren en herbivoren), wilde dieren (weekdieren, reptielen en invasieve soorten) en planten (zowel beschermde als invasieve soorten). Ook is Conservation Dog Services ge├»nteresseerd in het verrichten van onderzoek naar detectie mogelijkheden met betrekking tot geuren. Het verrichten van onderzoek met behulp van ecologische zoekhonden heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een populaire methode om data te verzamelen, in het bijzonder voor schuwe dieren en voor flora en fauna dat in lage dichtheden voorkomt. Het inzetten van honden vergroot de trefkans en vereenvoudigd het vergaren van kennis over hoe soorten reageren op veranderingen van leefomgeving, waaronder isolatie van leefgebieden en veranderingen in landschapsbeheer.

Wij kunnen op aanvraag een detectie hond trainen voor een specifieke geur.

Praktijkvoorbeelden organisaties buiten Nederland:

  • uitwerpselen: o.a. muizen, marterachtigen, wolven en elanden
  • wilde dieren: o.a. invasieve pythons, karkassen van vogels en vleermuizen, termieten
  • nesten/verblijfplaatsen: schildpadden en vleermuizen
  • agricultuur: o.a. wingerdwitluizen en Xanthomonas axonopodis pv. citri (bacterie)
  • invasieve planten: o.a. wede (Isatis tinctoria) en zomercentauri (Centaurea solstitialis)